pet traka
Naziv trake / mm Dužina kotura / m
9x 0,6 3.000
12 x 0,6 2.500
12 x 0,7 2.000
15,5 x 0,7 1.750
19 x 0,8 1.400
 

Polietilenska traka za pakovanje (PET traka) se koristi za pakovanje srednje teških i teških aplikacija zajedno sa ručnim, baterijskim i pneumatskim alatima ili u delu potpuno automatizovanih linija za pakovanje.

Pet traka ima veću prekidnu čvrstoću i omogućava viši nivo zategnutosti (granice kidanja) od polipropilenske trake.

Zato ima primenu u aplikacijama gde je potrebno obezbediti veći nivo sigurnosti proizvoda tj gde su palete veće težine.

Zbog odličnih tehničkih karakteristika ova traka je veoma podesna za pakovanje aplikacija u drvno-prerađivačkoj, metalnoj industriji, gradjevinskoj, industriji papira…